CATIA
Osvrnite se oko sebe. Većina stvari koje vas okružuju razvijena je u CATIA softveru...

CATIA

 

Zašto CATIA?

Ako vaša firma jeste ili želi da postane dobavljač za automobilsku i avio-industriju, neminovno je da izaberete platformu koja predstavlja standard kod najvećeg broja firmi iz pomenutih industrija

Ako razvijate kompleksne proizvode sa složenom geometrijom ili želite da vidite kako će se vaš proizvod ponašati u realnim radnim uslovima, verovatno je da CATIA ima specijalno razvijene funkcionalnosti koje niko drugi ne može da ponudi.

CATIA platforme

CATIA softver se nudi preko dve platforme: V5 i 3DEXPERIENCE.

V5 platforma je dobro poznata svim poznavaocima 3D CAD industrije. U njoj je razvijena većina prevoznih sredstava koji nas okružuju (avioni, automobili, brodovi…) i veliki broj proizvoda koje koristimo u svakodnevnom životu.

3DEXPERIENCE platforma je jedinstveno, interaktivno, kolaborativno okruženje koje omogućava različitim timovima da zajedno rade na proizvodu. CATIA 3DEXPERIENCE je okruženje u okviru koga će biti razvijani proizvodi budućnosti. Nova platforma ide deceniju ispred svog vremena i predstavlja danas ono što je pre više od 15 godina bila CATIA V5.

Ako želite da delite viziju proizvođača softvera i da budete ispred svog vremena i konkurencije izabraćete CATIA softver i 3DEXPERIENCE platformu.

CATIA Engineering

Skup alata za razvoj proizvoda bilo koje složenosti, sa rešenjima za sve industrije, poput delova od plastike, odlivaka, otkovaka, konstrukcije alata za plastiku, razvoja kompozita, delova od lima… Sa CATIA softverom inženjeri mogu da se oslone na alate za 3D modeliranje sa kojima mogu definisati kompletan mehanički proizvod, uključujući tolerancije, 3D PMI (Product Manufacturing Information) i kinematiku.

CATIA kao platforma za dizajn

Da bi vaš proizvod izgledao dobro i bio privlačan za krajnje korisnike, zaslugu za to ima CATIA softver koji kroz svoje robusne funkcije omogućava:

Da površine na proizvodu budu glatke i obezbede dobar vizuelni efekat i adekvatno prelemanje svetlosti na finalnom proizvodu (Class A Surfaces)

Laku proizvodnju usled poštovanja ograničenja koje konvencionalne tehnologije za proizvodnju zahtevaju (kontinuitet površina, livački uglovi…)

Pripremu za 3D štampu koja se neminovno nameće kao proizvodna tehnologija budućnosti

Reverzni inženjering i obradu modela (oblaka tačaka) dobijenih 3D skeniranjem

CATIA System Engineering

Proizvodi današnjice nisu više isključivo u mehaničkom ili elektro domenu. Za veliki broj proizvoda neophodno je razviti elektro-mehaničke podsisteme i na to dodati softver i logiku rada. Spram te logike, softvera i matematičkih modela koji se razviju za ponašanje svih komponenti u sistemu moguće je simulirati i testirati funkciju kompleksnih sistema. Sada je sve to moguće unutar CATIA softvera.

Pogledajte arhivu CATIA webinara >>

CATIA Tutorijali

CATIA Mechanical

CATIA Composites

CATIA Mold & Tooling

CATIA Sheetmetal

 

Povežite se sa nama

©2016 Solfins 3DS®. Ovlašćeni zastupnik Dassault Systemes softverskih rešenja. All rights reserved.