3DEXPERIENCE PLM PLATFORMA
Upravljanje svim procesima u kompaniji...

ENOVIA Product Lifecycle Management

Šta je ENOVIA?

Prolazeći kroz evoluciju 3D CAD industrija se razvijala uporedo sa razvojem softverskih rešenja za upravljanje 3D CAD informacijama. PDM (Product Data Management) je termin koji se koristio i dalje se koristi za softverska rešenja koja upravljaju 3D CAD informacijama, dokumentima i sastavnicama.

Sledeća stepenica u razvoju je bio PLM (Product Lifecycle Management), koji je upravljanje tehničkom dokumentacijom podigao na viši nivo i uključio sve ključne segmente firme u timsko okruženje u okviru koga se prate procesi umesto dokumenata i u čitavu priču se involvira kompletna firma sa proizvodnjom, nabavkom, lancem dobavljača i slično. ENOVIA PLM je bila PLM sistem, koji je upravljao sa Catia V5 dokumentima, ali i svom ostalom dokumentacijom, pružajući podršku za simultani rad više CAD sistema.

Danas imamo 3DEXPERIENCE platformu koja predstavlja novi termin koji prevazilazi okvire PLM-a i odnosi se na upravljanje svim procesima u firmi gde su korisnici platforme svi zaposleni, kako u tehničkim, tako i u netehničkim sektorima. ENOVIA predstavlja osnovu 3DEXPERIENCE platforme koja sve aplikacije povezuje u jednu logičnu celinu i praktično predstavlja njen podrazumevani deo, dok se ostale aplikacije za projektovanje, proizvodnju, simulacije koriste prema potrebama krajnjih korisnika.

 

Zašto ENOVIA?

Osnovne koristi za vašu firmu:

 • Razvoj proizvoda i proizvodnja bez prekoračenja rokova (Enovia Product Planing and Program Management)

 • Proizvodnje bez fizičkih prototipova i grešaka u sastavnicama i specifikacijama za proizvodnju

 • Proizvodnja bez dorada i ispravki (QFD - Quality Functional Deployment, FMEA - Failure Mode and Efect Analysis)

 • Zaštita intelektualne svojine

 • Nula otkaza u eksploataciji (Requirements Driven Systems Engineering)

 • Proizvodnja bez zastoja, kroz poboljšane odnose sa dobavljačima (Supply Chain Management)

 •  

  Povežite se sa nama

  ©2016 Solfins 3DS®. Ovlašćeni zastupnik Dassault Systemes softverskih rešenja. All rights reserved.