SIMULIA
Fizički prototipovi su prošlost...

SIMULIA

Šta je SIMULIA?

Kao sastavni deo Dassault Systemes 3DEXPERIENCE platforme, a baziranoj na revolucionalrnoj Abaqus tehnologiji, Simulia aplikacije ubrzavaju proces ocenjivanja performansi, pouzdanosti i bezbednosti materijala i proizvoda bez potrebe da se kreiraju fizički prototipovi.

Multifizička simulacija

Analiza bazirana na vodećoj Abaqus tehnologiji nudi kompletan paket za rešavanje multifizičkih problema uključujući linearne i nelinearne čvrste materije, tečnosti, prenos toplote, akustiku, vibracije, nisko-frekventna elektromagnetna, elektrostatična i udružena ponašanja. Ko-simulacija sa spoljnim proizvodima takođe je deo SIMULIA softvera. Obuhvaćena su ponašanja kompleksnih materijala u svim domenima uključujući metale, plastiku, elastomere, zemljišta, tečnost, kao i high-tech materijale.

Povežite se sa nama

©2016 Solfins 3DS®. Ovlašćeni zastupnik Dassault Systemes softverskih rešenja. All rights reserved.